Medimall MedikalMedimall MedikalMedimall Medikal
0 362 266 66 61
info@medimall.com.tr
No:38/A Tekkeköy/Samsun
Medimall MedikalMedimall MedikalMedimall Medikal

L İ P O C U B E (Kök Hücre)

KÖK HÜCRE

Vücudumuzdaki doku ve organları oluşturan temel hücrelere ‘kök hücre’ adı verilir. kök hücrelerin görevi, hücresel olarak zarar gören bir doku ya da organı, oradaki hücreye dönüşerek tedavi etmektir. Bölünebilme yetileri sınırsızdır. Bu özellik kök hücreleri vücudumuzun daimi koruyucuları yapmaktadır. Yöneldikleri veya yöneltildikleri bölgede iyileşme ve/veya yenilenme sağlarlar.

  • Geçmişte sadece kemik iliğinden elde edilen kök hücrelerin işlenmesini kolaylaştıran bu çalışmalar, yağ dokularında daha fazla oranda bulunan kök hücrelerin daha kolay yöntemlerle alınıp, transfer edilmesini sağlıyor.
  • Hücrelere hiçbir zarar vermeden liposuction yöntemi ile vücuttan alınabiliyor. Yağ alma tekniği ile elde edilen yağ dokularından, özel tekniklerle ayrıştırılarak ve zenginleştirilerek elde ediliyor. Fiziksel yapıda onarma ve yenileme özelliğiyle transfer edilerek kullanımı sağlanır.

Lipocube Nano

Nano-yağ grefti devrim niteliğinde yeni bir tedavidir ve hacim restorasyonu, yüzün şeklini şekillendirme ve aynı zamanda cilt kalitesini iyileştirme için medikal estetikte popularitesi katlanarak artmaktadır.

Greftin boyutu ve bileşenleri, bir greftin mili, mikro veya nanoyağ olup olmadığını belirler.

Lipocube Nano™, otolog yağ dokusu olan lipoaspiratin transfer derinliğine göre mili, mikro ve nano yağ greftine işlenmesi için tek kullanımlık mekanik bir cihazdır.

Lipocube Nano Kiti

Lipocube Nano Kit, Adipoz Türevli Kök Hücreler (ADSC’ler) içeren stromal hücrelerden (SVF) doğal olarak zengin olan otolog yağ dokusunun rehberli olarak toplanması için tek kullanımlık bir “hepsi bir arada” kittir.

  • Lipocube Nano Kit, hasat ve işleme için herhangi bir ek malzeme gerektirmez.
  • Lipocube Nano Kit ile elde edilen doku minimal düzeyde manipüle edilmiş ve kontaminasyon riskini azaltmak için tamamen yakın steril bir ortamda hazırlanmıştır.
  • Lipoguide ile, doğru deri altı düzleminde ve güvenli bir derinlikte toplama prosedürü yönlendirilir ve basit, güvenli ve standardize edilir.
  • Özel hasat kanülü, hastalara rejeneratif tedaviler uygulamak için greftleme için minimum manipülasyon gerektiren küçük vasküler kümeleri seçer.
  • Paket, hasattan implantasyona kadar prosedürü gerçekleştirmek için tüm tek kullanımlık malzemelerden oluşur ve bu da prosedürün ayaktan tedavi bazında gerçekleştirilmesine olanak tanır.
  • Prosedür önemli bir manipülasyon gerektirmez ve toplanması gereken yağ dokusu miktarı çok sınırlıdır, bu da yöntemi minimal invaziv hale getirir.

Lipocube SVF

Genel anesteziye gerek kalmadan hastadan otolog yağ alınır.

Yağ dokusu, bir akış modeliyle birleştirilmiş patentli özel yapısal geometri bıçakları ile kapalı steril sistemde Lipocube™ kullanılarak mekanik olarak sindirilir.

Sindirilen yağ dokusu, Lipocube™ tampon solüsyonu ile karıştırılarak daha da inkübe edilir, bu da rejeneratif hücrelerin moleküler elektrik yükleriyle yağ dokusundan ayrılmasını arttırır.

Elde edilen emülsiyon, önceden tanımlanmış bir RCF spektrumu içinde Cell-Drive™ adlı özel olarak tasarlanmış Lipocube™ cihazında işlenir ve SVF (stromal vasküler fraksiyon), özel hücre çeken kaplama ve geometriye sahip patentli bir tuzakta konsantre edilir. Hastaya SVF uygulanır.

X